SWIFTNet

SWIFTNet — це глобальний канал обміну фінансовими повідомленнями.

З метою централізованого управління рахунками транснаціональних корпорацій Банк пропонує обслуговування каналом SWIFTNet. Це міжбанківський, міжнародний сервіс обміну фінансовими повідомленнями, який надається корпорацією SWIFT та забезпечує корпораціям з розгалуженою мережею структурних підрозділів в різних країнах світу безпечний зв’язок зі своїми Банками по всьому світу через єдиний протокол (host-to-host).

В рамках SWIFTNet Банк здійснює договірне списання коштів і національній та іноземній валюті з Ваших рахунків, за умови отримання Банком вхідної платіжної інструкції у форматі SWIFT-повідомлення МТ 101 від Ініціатора на користь третьої особи.

Даний сервіс має ряд переваг для міжнародних корпорацій із єдиним централізованим платіжним центром:

  • використання єдиного каналу обміну фінансовими повідомленнями встановленого формату, дозволяє пришвидшити та автоматизувати платіжні процеси в міжнародній корпорації;
  • можливість ініціювання здійснення переказу материнською компанією (Ініціатором) з рахунку структурного підрозділу;
  • швидкість та своєчасність проведення розрахунків структурних підрозділів у різних країнах;
  • можливість в режимі он-лайн отримувати статус ініційованої платіжної інструкції надісланої через канал SWIFTNet та контролювати фінансові потоки по всім структурним підрозділам в різних країнах;
  • отримання регулярної звітності у вигляді виписки по рахунках в форматі МТ SWIFT 940 та 942;
  • економія витрат та зниження операційних ризиків міжнародної корпорації завдяки роботі через єдиний канал обміну фінансовими повідомленнями.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію щодо каналу обслуговування SWIFTNet спеціалісти УкрСиббанку готові надати Вам вичерпну інформацію та консультацію щодо цього питання.