Спеціальні рішення Cash Management

УкрСиббанк постійно впроваджує новітні технології, що покращують та спрощують управління грошовими потоками. Ваша компанія може скористатися наступними спеціальними рішеннями Cash Management:

  • Унікальні та прості можливості здійснення контролю та розподілу коштів для компаній з розвинутою мережею за допомогою послуги автоматичної концентрації коштів (Cash pooling та Zero-balancing). Ці послуги дозволяють Казначейству Вашої компанії мати повний контроль над фінансовими потоками філій чи дочірніх компаній та розподіляти позитивні залишки, перераховуючи їх в автоматичному режимі на головний рахунок компанії або ж здійснювати автоматичне перерахування коштів між рахунками Вашої компанії;
  • Швидкість та точність розрахунків з партнерами та контрагентами завдяки автоматизованим платежам (Standing Order та Direct Debit). За допомогою цієї послуги Ви можете не турбуватися за своєчасну сплату заборгованості за кредитом чи оплату оренди, комунальних витрат та інших перерахувань.
  • Можливість оперативно та вчасно розраховуватися з контрагентамы та перераховувати кошти на користь третіх осіб шляхом доручення Банку списати кошти з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті на підставі отриманого Банком запиту на переказ коштів в форматі SWIFT-повідомлення МТ 101 через глобальний канал обміну фінансовими повідомленнями групи BNP Paribas — SWIFTNet.
  • Сучасні та безпечні технології передачі інформації гарантують отримання фінансовою організацією за Вашим дорученням консолідованої або проміжної виписки щодо стану рахунку та руху коштів по ньому. Виписка у форматі SWIFT-повідомлення МТ 940 — це консолідована виписка, яка формується автоматично за рахунками Вашої компанії та відображає залишки та рух коштів по рахунку (рахунках) в єдиному файлі. Надається щоденно за попередній робочий день, або з іншою необхідною періодичністю. Виписка у форматі SWIFT-повідомлення МТ 942 — проміжна виписка, яка автоматично формується за рахунками Вашої компанїі декілька разів на день та відображає кількість і суми кредитових/дебетових оборотів, рух коштів по рахунку (рахунках).