Спеціальні рішення Cash Management

Ми постійно впроваджуємо новітні технології, що покращують та спрощують управління грошовими потоками.

Ваша компанія може скористатися наступними спеціальними рішеннями Cash Management:

Автоматична концентрація коштів (Cash pooling/Zero-balancing)Якщо Ваша компанія має розвинуту мережу філій або складається з відокремлених структур, пропонуємо Вам послугу Автоматичної концентрації коштів субрахунків філій на Мастер-рахунку компанії (Cash pooling / Zero-balancing). UKRSIBBANK розуміє особливості управління фінансами холдингів та великих компаній і пропонує унікальну можливість автоматизованого процесу управління коштами на поточних рахунках бізнес-групи.

За допомогою послуги автоматичної концентрації коштів Ваша компанія отримає:

 • повний контроль фінансових потоків філіалів/дочірніх компаній;
 • можливість встановлювати будь-яку періодичність автоматичної концентрації коштів на Мастер-рахунку у відповідності до специфіки діяльності Вашої компанії;
 • застосування послуги як в межах однієї юридичної особи, так і в межах бізнес-групи, що складається з різних юридичних осіб, дочірніх компаній;
 • можливість підключення до послуги необмеженої кількості рахунків-учасників послуги та створення багаторівневої системи субрахунків;
 • можливість обрати варіант перерахування позитивних залишків субрахунків на Ваш власний розсуд: перерахування 100% залишку (Zero-balancing), 100% понад встановленого ліміту залишку коштів або фіксовану суму (Cash pooling).

Переваги послуги автоматичної концентрації коштів:

 • оптимізація доходів та витрат за рахунок використання можливості самофінансування в межах бізнес-групи;
 • автоматичне інвестування коштів Мастер-рахунка на депозитний рахунок за Вашим бажанням;
 • спрощення фінансового моніторингу та бухгалтерського обліку материнської компанії;
 • індивідуальний підхід при нарахуванні відсотків на залишок коштів на Мастер-рахунку.

Послуга доступна виключно в національній валюті України як для юридичних осіб — резидентів України, так і для нерезидентів. Для нерезидента послуга підключається для концентрації коштів тільки на одному з власних рахунків.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, спеціалісти UKRSIBBANK нададуть Вам кваліфіковану консультацію щодо питань автоматичної концентрації коштів рахунків Вашої компанії та оптимізації управління фінансами.

Договірне списанняПослуга Договірне списання кредитної заборгованості (Direct Debit) застосовується до Вашого поточного рахунка у національній або іноземній валюті. За Вашим доручення кошти списуються згідно суми Ваших кредитних зобов ’язань у визначений день.

Переваги послуги Договірне списання кредитної заборгованості:

 • своєчасна автоматична оплата заборгованості за кредитом гарантує Вам позитивну кредитну історію у Банку, що знадобиться при наступному отриманні кредиту;
 • Вам не потрібно витрачати час та контролювати необхідність здійснення платежів, тому що сума заборгованості за кредитом визначається автоматично і списується з рахунку у визначений день.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, спеціалісти UKRSIBBANK нададуть Вам кваліфіковану консультацію щодо питань автоматичного списання суми кредитної заборгованості за Вашими кредитами в UKRSIBBANK.

Довгострокове дорученняПослуга Довгострокове доручення (Standing Order) дозволяє здійснювати регулярні платежі та безготівкові перерахування коштів з Вашого поточного рахунку в UKRSIBBANK в автоматичному режимі. Вам потрібно тільки вказати суму, реквізити та періодичність здійснення платежів. Всі інші турботи візьме на себе Банк за Вашим дорученням.

Переваги послуги Довгострокове доручення:

 • можливість обрати кілька типів довгострокового доручення відповідно до потреби Вашої компанії: перерахування фіксованої суми, 100% залишку або 100% понад мінімального залишку коштів на поточному рахунку;
 • періодичність здійснення платежів встановлюється Вашою компанією самостійно відповідно до регулярності розрахунків: кожного робочого дня, у визначену дату кожного місяця або в останній робочий день місяця/кварталу/року;
 • Вам залишається тільки своєчасно поповнювати кошти на поточному рахунку, все інше Банк зробить за Вас;
 • за допомогою послуги Довгострокового доручення дуже легко накопичувати кошти на депозитному рахунку;
 • для здійснення платежів на різних умовах декільком контрагентам Вашій компанії необхідно лише укласти відповідні угоди з Банком.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, спеціалісти UKRSIBBANK нададуть Вам кваліфіковану консультацію щодо питань автоматичного здійснення платежів за допомогою послуги Довгострокового доручення (Standing Order).

SWIFTNetSWIFTNet — це глобальний канал обміну фінансовими повідомленнями.

З метою централізованого управління рахунками транснаціональних корпорацій Банк пропонує обслуговування каналом SWIFTNet. Це міжбанківський, міжнародний сервіс обміну фінансовими повідомленнями, який надається корпорацією SWIFT та забезпечує корпораціям з розгалуженою мережею структурних підрозділів в різних країнах світу безпечний зв’язок зі своїми Банками по всьому світу через єдиний протокол (host-to-host).

В рамках SWIFTNet Банк здійснює договірне списання коштів і національній та іноземній валюті з Ваших рахунків, за умови отримання Банком вхідної платіжної інструкції у форматі SWIFT-повідомлення МТ 101 від Ініціатора на користь третьої особи.

Даний сервіс має ряд переваг для міжнародних корпорацій із єдиним централізованим платіжним центром:

 • використання єдиного каналу обміну фінансовими повідомленнями встановленого формату, дозволяє пришвидшити та автоматизувати платіжні процеси в міжнародній корпорації;
 • можливість ініціювання здійснення переказу материнською компанією (Ініціатором) з рахунку структурного підрозділу;
 • швидкість та своєчасність проведення розрахунків структурних підрозділів у різних країнах;
 • можливість в режимі он-лайн отримувати статус ініційованої платіжної інструкції надісланої через канал SWIFTNet та контролювати фінансові потоки по всім структурним підрозділам в різних країнах;
 • отримання регулярної звітності у вигляді виписки по рахунках в форматі МТ SWIFT 940 та 942;
 • економія витрат та зниження операційних ризиків міжнародної корпорації завдяки роботі через єдиний канал обміну фінансовими повідомленнями.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію щодо каналу обслуговування SWIFTNet спеціалісти UKRSIBBANK готові надати Вам вичерпну інформацію та консультацію щодо цього питання.

Виписка у форматі SWIFT-повідомлення МТ 940Якщо Ваша компанія регулярно звітує перед материнською компанією щодо стану рахунків та руху коштів, UKRSIBBANK пропонує Вам скористатися послугою для власників поточних  рахунків UKRSIBBANK — надання Виписки у форматі SWIFT-повідомлення МТ 940 або МТ 942. Виписка за допомогою міжнародної системи SWIFT відправляється UKRSIBBANK у фінансову організацію (банк), яка уповноважена Вами, як власником рахунку, отримувати таку інформацію або ж безпосередньо на SWIFT-адресу материнської компанії — отримувача виписки. Отже, Вам не потрібно турбуватись про формування та передачу третій особі консолідованої виписки по рахунках Вашої компанії, тому що Банк зробить все за Вас на підставі Вашого доручення.

Замовлення виписки у форматі SWIFT-повідомлення МТ 940 або МТ 942 дає Вашій компанії наступні переваги:

 • автоматичне формування та відправка консолідованої або проміжної виписки по рахункам в національній та іноземній валюті;
 • можливість обрати періодичність відправки повідомлення в залежності від специфіки Вашого бізнесу та вимог отримувача;
 • можливість обрати інтервал відправки проміжної виписки протягом робочого дня Банку;
 • відображення руху коштів по рахункам Вашої компанії в єдиному файлі;
 • встановлення необхідності формування виписки при відсутності руху по рахункам або виключення цієї функції;
 • безпечність передачі даних завдяки міжнародній міжбанківській системі передачі інформації в кодованому вигляді.

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію щодо звітування перед материнською компанією або перед іншою організацією, спеціалісти UKRSIBBANK готові надати Вам вичерпну інформацію щодо цього питання.